STRONA W PRZEBUDOWIE

WITAMY NA STRONIE PRZEDSZKOLA FAMILIJNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ STER

Przedszkole Familijne i Szkoła Podstawowa STER opierają swój program wychowawczy i dydaktyczny na edukacji spersonalizowanej, czyli rozwijaniu wszystkich sfer osobowości człowieka (umysł, ciało, emocje, wola, duch). Ponad to wyróżnia nas:

Zapraszamy do kontaktu:

Aktualności można śledzić na facebooku przedszkola (facebook.com/przedszkolefamilijne) i szkoły (facebook.com/szkolapodstawowaster).

Razem budujmy środowisko sprzyjające pełnemu rozwojowi i szczęściu naszych dzieci i rodzin! Zapraszamy!

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny STER

Szkoła Podstawowa STER w roku 2020 realizuje Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Przyznane dofinansowanie w ramach realizacji projektu wynosi 2480 zł.